Certyfikowane place zabaw

Zapewnienie bezpieczeństwa, zgodności z normami oraz przepisami dotyczącymi certyfikacji to dla nas priorytet. Wszystkie nasze urządzenia na place zabaw spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu i konserwacji i posiadają odpowiednie certyfikaty. Jakość i bezpieczeństwo konstrukcji naszych urządzeń są potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, natomiast materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń posiadają wymagane atesty.


CROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikatyCROQUET - certyfikaty