GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie nasze produkty. W czasie jej trwania bezpłatnie usuwamy wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych. Pragniemy zaznaczyć, iż gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży czy też niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów. Jednocześnie - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów - oferujemy możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego.


SERWIS, PRZEGLĄDY

Zważywszy na bezpieczeństwo użytkowników, nasza firma oferuje usługi z zakresu przeglądu, kontroli oraz naprawy urządzeń placów zabaw, mając przy tym na uwadze zapisy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy  wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń na terenie całego kraju. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół potwierdzający właściwy stan techniczny i spełnienie obowiązku corocznej kontroli urządzeń, oceniającej poziom bezpieczeństwa oraz ogólny stan poszczególnych komponentów wchodzących w skład placu zabaw.


KONSERWACJA PLACÓW ZABAW

Podstawą bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola i konserwacja urządzeń placów zabaw. Zapewnienie prawidłowej konserwacji ma na celu usuwanie bieżących usterek i tym samym jest sposobem na przedłużenie żywotności urządzeń oraz ich elementów składowych.