Rodzaje nawierzchni bezpiecznych stosowanych na placach zabaw:

Nawierzchnie sypkie to nawierzchnie o charakterze naturalnym, jak kora lub wióry oraz nawierzchnie o charakterze mineralnym, jak piasek lub żwir. Parametrem poprawnego doboru nawierzchni sypkiej jest tzw. wyskość krytyczna upadku, oznaczona w tabeli.            

                                                   Nawierzchnie gumowe - to grupa nawierzchni eleastycznych-gumowych, dostępne są w różnych kolorach. Dzięki technologi wykonania możliwe jest wykonanie nawierzchni pod różnymi kątami. Parametrem poprawnego doboru nawierzchni gumowej jest tzw. wyskość krytyczna upadku, oznaczona na schemacie poniżej oraz wytyczne producenta nawierzchni gumowej.


                                               

Nawierzchnie SBR
produkowane są z mieszaniny barwionego granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego.Pod względem bezpieczeństwa i możliwości amortyzacji upadków nawierzchnie tego typu nie ustępują miejsca innym nawierzchniom, zaś ich podstawową zaletą jest niższa cena. Nawierzchnia ta występuje w formie jednowarstwowej jako płytki kwadratowe lub puzzle. Oba kształty są produkowane z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne są w czterech podstawowych kolorach: czarnym, szarym, zielonym i czerwonym.

Nawierzchnie EPDM to grupa nawierzchni produkowana dwuwarstwowo. Do produkcji dolnej warstwy, ze względu na właściwości i gęstość, używany jest granulat SBR. Górna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, który charakteryzuje się jednolitym kolorem w całym przekroju. Dzięki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej odporna na działanie promieni UV w porównaniu z nawierzchniami wykonanymi z samego SBR. Dzięki temu, że granulat EPDM jest barwiony w masie, to mimo ulegania naturalnemu ścieraniu, nawierzchnia nie zmienia koloru. Nawierzchnię układa się na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu np. betonowym, asfaltobetonowym lub na specjalnie przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych. Nawierzchnia EPDM jest przepuszczalna dla wody, co zapobiega tworzeniu się kałuż oraz pozwala na korzystanie z placu zabaw nawet tuż po opadach deszczu.

Nawierzchnie EPDM wylewane
to nawierzchnie dwuwarstwowe, bezspoinowe, których komponenty są  mieszane w miejscu instalacji. Dolna warstwa wykonana jest z mieszanki granulatu SBR i kleju poliuretanowego, natomiast górna warstwa użytkowa - z kolorowej mieszanki EPDM i kleju. Jest to nawierzchnia trwała i odporna na działanie UV, co zapewnia stały poziom estetyki. Nawierzchnia EPDM wylewana pozwala na tworzenie różnorodnych, kolorowych wzorów oraz umożliwia kształtowanie terenu na różnych poziomach, co zwiększa atrakcyjność wizualną i użytkową placu zabaw. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna.


Sztuczna trawa to maty wytworzone z wysokojakościowej pianki poliuretanowej. Charakteryzują się elastycznością oraz wysoką wytrzymałością, przy czym mają zdolność absorbowania energii. Zależnie od wymaganego stopnia absorbcji uderzenia, mata składa się z jednej bądź dwóch warstw, pokrytych sztuczną trawą. Użycie mat z sztucznej trawy umożliwia drenaż, zarówno pionowy jak i poziomy. Maty mogą być układane na większości rodzajów podłoża i będą pokrywać się z konturami sąsiedniego podłoża, nie pękając czy ulegając innemu uszkodzeniu. Maty te są także łatwe w montażu; wytwarzane są wraz z łącznikami, pozwalającymi spiąć je razem. Może być ona z łatwością ułożona na warstwie pianki i wypełniona kruszywem, piaskiem lub mieszanką obydwu. Maty można docinać ostrym nożem. Dysponujemy szerokim asortymentem wymiarów mat.  


                                         Obrzeża elastyczne - krawężniki bezpieczne
i krawężniki z rampą są produkowane z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dosępne w czterech kolorach: czarnym, szarym, czerwonym i zielonym.